Chào mừng quý khách ghé thắm Địa ốc Huy Hoàng

  Hotline:  0905.100.130

Tin tức

Quy định về nhà đất sắp được sửa đổi hàng loạt

Tin TH - Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo 28 nghị định thuộc 4 lĩnh vực: xây dựng; đất đai; đầu tư, kinh doanh; bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung 22 Thông tư của Bộ trưởng thuộc 3 lĩnh vực: xây dựng; đất đai; đầu tư, kinh doanh; sửa đổi, bổ sung 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực nhà ở.

Chính phủ chuẩn bị sửa hàng loạt quy định về nhà đất

Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp lập kế hoạch soạn thảo, thẩm tra, thẩm định, trình ban hành với từng văn bản trong Danh mục; phân công trách nhiệm, đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; công khai nội dung, tiến độ công việc, lãnh đạo phụ trách, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và kết quả cụ thể trong từng giai đoạn.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp cử người tham gia soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu và suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh việc thẩm tra, thẩm định các văn bản.

Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản. Trong trường hợp đặc biệt, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo báo cáo, giải trình để Thủ tướng xem xét và đưa ra quyết định.

Nếu có khó khăn vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan giải quyết hoặc kịp thời xin ý kiến của Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng về lĩnh vực đó.

(Theo Vneconomy) 

Tin tức mới