Chào mừng quý khách ghé thắm Địa ốc Huy Hoàng

  Hotline:  0905.100.130

Tin tức

Doanh nghiệp bất động sản tăng đáng kể trong đầu năm 2017

Tin TH - Theo Bộ Kế hoạch & đầu tư, rong 7 tháng đầu năm 2017, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đăng ký thành lập mới đạt 2.706 doanh nghiệp, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2016. 

Tình hình đăng lý thành lập doanh nghiệp mới 7 tháng đầu năm theo ngành. Nguồn: Bộ kế hoạch & đầu tư

Trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Đồng thời có 1.165 doanh nghiệp giải thể và 2.123 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó có 25.928 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; 9.250 doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo; 3.499 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống; 2.706 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2016,...

Duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi đăng ký 3.563 doanh nghiệp, giảm 6,1%.    

Diệu Trang

Tin tức mới