Chào mừng quý khách ghé thắm Địa ốc Huy Hoàng

  Hotline:  0905.100.130

Tin tức

Các dự án nhà ở tái định cư được đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tin TH - Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) đề ra 11 nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở, nhà ở tái định cư…

9 tháng đầu năm 2017, Sở TN&MT đã triển khai 25 đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp, thành lập 4 tổ công tác liên ngành làm việc với các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (SDĐ) lần đầu, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký đất đai lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân... hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất còn tồn đọng.

Trong 3 tháng cuối năm, Sở TN&MT đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở, nhà ở tái định cư. Ảnh: G.B


Sở cũng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các nông lâm trường lập quy hoạch, xây dựng phương án sử dụng đất, mặt khác tiếp tục rà soát đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân và DN.

Trong 3 tháng cuối năm, Sở TN&MT đề ra 11 nhiệm vụ, nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể: Tập trung thực hiện các chương trình công tác của TP, kế hoạch của Sở về triển khai nhiệm vụ được Chủ tịch UBND TP giao trong năm 2017. Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức từ cấp phòng đến từng chuyên viên…

Cũng trong thời gian này, Sở sẽ thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ sau dồn điền đổi thửa cho các hộ gia đình, cá nhân. Tập trung cấp giấy chứng nhận lần đầu trong khu dân cư và lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở, nhà ở tái định cư; cấp giấy chứng nhận và đăng ký đất đai cho các tổ chức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch SDĐ năm 2017 các quận, huyện, thị xã theo đúng quyết định phê duyệt của UBND TP. Tổ chức rà soát quỹ đất theo quy hoạch, giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tổ chức đấu giá quyền SDĐ, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy nguồn lực tài chính từ đất.

Tại các cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị, Sở TN&MT thực hiện kiểm soát ô nhiễm và xử lý vi phạm, đồng thời triển khai việc xử lý nước thải tại 80 làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng. thực hiện xã hội hóa.

Sở tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án môi trường, nhất là các dự án xử lý rác thải, nước thải, trong đó có việc triển khai hiệu quả Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, các dự án chậm triển khai trên địa bàn, quản lý Nhà nước chặt chẽ đối với đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn TP…

(Theo Pháp luật & Xã hội Online) 

Tin tức mới